Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Poistot

Hankittaessa rakennuksia, koneita, kalusteita tms. joita käytetään pidemmällä aikavälillä, ei niitä kirjata välittömästä menoiksi vaan hankinta kirjataan taseeseen, josta sitä poistetaan suunnitelman mukaisesti.

Verottajan ohje

Verohallinnon ohje käyttöomaisuuden poistoista

Elinkeinotoiminnassa menona voi kirjata hankinnan, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä pienhankintana enintään 2 500 euron arvosta vuodessa niin, että yksittäinen hankinta maksaa enintään 850 euroa.

Poistojen kirjaaminen

Kirjaa suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätösikkunan Kirjaa poistot-painikkeella. Painike ei ole näkyvissä, mikäli tilikaudelle ei ole tulossa kirjattavia poistoja.

Kitsas näyttää poistolaskelman, jonka voit vahvistaa Ok-painikkeella.

Poistojen kohdentaminen

Kitsas tekee poistoista järjestelmätositteen. Jos poistoja on esimerkiksi tarpeen kohdentaa eri kohdennuksille, etsi Selaa-välilehdeltä poistotosite ja muokkaa sitä.

Suunnitelman mukaiset poistot

Kitsaan automaattinen poistotoiminto kirjaa poistot suunnitelman mukaisina. Yhdistyksillä on velvollisuus kirjata aina poistonsa suunnitelman mukaisesti, kun taas asunto-osakeyhtiöt voivat kirjata poistoja joustavasti ja elinkeinotoiminnassa saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja. Tällaiset poikkeavat poistot on kirjattava itse poistotositetta muokkkaamalla.

Korotetut poistot

Verovuosina 2020-2023 voi koneista, kalustoista, laitteista ja niihin verrattavasta uutena ostetusta irtaimesta käyttöomaisuudesta tehdä kaksinkertaisia poistoja, katso verottajan ohje. Nämä korotetut poistot pitää kirjata käsin joka kirjaamalla Kitsaan tekemän suunnitelman mukaisen poiston jälkeen erilliselle tositteelle poistojen korotettu osuus tai kirjaamalla poistot kokonaisuudessaan käsin.