Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Tilinpäätöksen aloittaminen

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kitsas muistuttaa tästä aloitusnäytössä. Kun kaikki tilikaudelle kuuluvat tositteet on kirjattu, aloitetaan tilinpäätöksen laatiminen Tilikaudet-välilehden Tilinpäätös-painikkeesta.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan vapautus tilinpäätöksen laatimisesta

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja on velvollinen laatimaan tilinpäätöksen vain, mikäli sekä päättyneellä että edellisellä tilikaudella on täyttynyt kaksi seuraavista ehdoista:

  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa.
  • Liikevaihto ylittää 200 000 euroa.
  • Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilinpäätöksen laatiminen

Valitse Tilikaudet -välilehdeltä tilikausi ja käynnistä tilinpäätöstyökalu painamalla Tilinpäätös.

Varmista ensimmäisenä, että kaikki tilikaudelle kuuluvat tositteet on kirjattu. Vertaa tilien tiliotteita Pääkirja-raporttiin ja täsmäytä kirjanpito ja tilit.