Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Verojen maksu

Verojen maksu

Tuloverojen viite on OmaVero-palvelusta näkyvä viitenumero, jolla yritys maksaa tuloverojaan (esim. ennakkoverot). Vastaavasti Oma-aloittesten verojen viite on viitenumero, jolla maksetaan esimerkiksi arvonlisäverot. Kitsas käyttää näitä viitenumeroita tiliotetietojen automaattiseen kohdistamiseen.

Kirjaa arvonlisäverojen palautus verosaatavien tilille -valinnalla arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa mahdollinen palautus kirjataan verosaatavien tilille. Ilman tätä valintaa palautukset kirjataan negatiivisena arvonlisäverovelkana.