Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Tilinavaus

Tilinavauksessa syötetään tilin avaavina saldoina tilien loppusummat edellisen tilinpäätöksen taseesta ja tuloslaskelman erittelystä.

Vain ensimmäiselle tilikaudelle

Tilinavaus tehdään vain ensimmäiselle tilikaudelle, joka pidetään Kitupiikillä. Jatkossa ohjelma huolehtii automaattisesti uusien tilikausien tilinavauksista.

Vastaava ja vastattava syötetään molemmat ilman etumerkkiä.
Tulot syötetään ilman etumerkkiä ja menot miinusmerkkisinä.

Tuloslaskelmaan saldot syötetään tileittäin, koska uuden tilikauden tuloslaskelmaan on merkittävä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Yli/alijäämä lasketaan tileittäin syötetyistä tiedoista - varmista, että se sekä Vastaavaa ja Vastattavaa -summat täsmäävät tilinpäätöksen lukemiin.

Jos tilikarttaa on Kitupiikkiin siirryttäessä muutettu, pitäisi tilinavaukset vertailulukemat pyrkiä merkitsemään uuden tilikartan mukaisille tileille.

Samalla näytöllä syötetään myös henkilöstön keskimäärä edellisen tilikauden aikana. Tämä lukumäärä tulostuu vertailutietona tilinpäätöksen liitetietoihin sekä vaikuttaa siihen, voiko tilinpäätöksessä soveltaa mikro- tai pienyrityssääntöjä.

Tilinavaus ei ole valmis?

Voit aloittaa kirjaamisen, vaikka edellisen tilikauden tilinpäätös ei olisi valmis eikä tilinavausta olisi tehty. Taseesta tehtävät tulosteet ovat kuitenkin virheellisiä kunnes tilinavaus on tehty.

Tase-erät ja kohdennukset

Tileillä, joilla on käytössä tase-erittely, näkyy Erittely-sarakkeessa eräsymboli. Kohdennuksia käytettäessä näkyy tulo- ja menotilien erittely-sarakkeessa kohdennussymboli.

Valitsemalla erittelysarakkeen pääset syöttämään tilin saldon valmiiksi eriteltynä.

Syöttämällä siirtosaamiset ja myyntisaamiset eriteltynä pääset kirjanpidossa merkitsemään näiden erien maksun normaaliin tapaan, ja erät ovat mukana kirjanpidon tase-erittelyllä.

Syöttämällä tulot ja menot kohdennettuina saat kustannuspaikkojen tuloslaskelmalle vertailutiedot edelliseltä vuodelta.

Kirjanpidon aloittaminen kesken tilikauden

Jos aloitat kirjanpidon Kitsaalla kesken tilikauden, syötä Tilinavaus-toiminnolla edellisen tilikauden loppusummat ja muodosta muistiotosite (Uusi tosite), jolla kirjaat jokaiselle käytössä olevalle tilille ennen Kitsaan käyttöönottoa kirjatut kokonaissummat (debet-summa ja kredit-summa)

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, on kirjanpito helpointa aloittaa verokauden vaihtuessa. Kirjaa maksuun menevä arvonlisäverovelka Verovelat-tilille niin, että uuden verokauden alkaessa alv-velassa ja alv-saatavissa ei ole avointa saldoa.

Esimerkki

Tilikautena on vuosi, ja yritys siirtyy 1.6.2018 toisesta kirjanpito-ohjelmasta käyttämään Kitsasta. Tilinavaukseen kirjataan tilien päättävät saldot 31.12.2017. Lisäksi luodaan tosite päivämäärälle 31.5.2018, johon kirjataan jokaiselle tilille erikseen debet- ja kredit-summa niistä kirjauksista, jotka on tehty aiemmalla kirjanpito-ohjelmalla 1.1.–31.5.2018.