Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Oletustilit

Oletustilien valinta

Kirjattaessa

Tulot määrittelee oletustilin tulotositteille ja menot vastaavasti menotositteille

Tiliotteelta tuotaessa

Tulot ja menot määrittelevät oletustiliöinnin tiliotteelta löydetyille tuloille ja menoille silloin, kun niille ei ole viitenumeron tai maksajan perusteella tunnistettu muuta tiliä (eli niitä ei ole voitu kohdentaa millekään laskulle). Jos näitä ei ole valittuina, ei tällaisille riveille tehdä oletustiliöintiä.

Pankin palvelumaksut, korkotulot ja korkomenot määrittelee tilit, joille kohdennetaan tiliotteiden rivejä tiliotteella olevan tapahtumatyypin perusteella.