Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Laskutus

Määrittelee uusien laskujen oletusvalinnat

  • Saatavatili: tili, jolle lasku kirjataan suorite- tai maksuperusteisesti (yleensä Myyntisaamiset)
  • Käteistili: tili, jos maksu kirjataan käteislaskuna (yleensä Käteisvarat)
  • Maksumuistutustili: tili, jolle kirjataan maksumuistutusten muistutusmaksut
  • Viivästyskorkotili: tili, jolle kirjataan maksumuistutusten viivästyskorot
  • Maksuaika eräpäivän määrittelemiseen. Vähimmäismaksuaika tarkoittaa, että kun lasku lähetetään, varmistetaan että laskulla on vähintään määritelty maksuaika (eli käyttäjä ei voi määritellä maksuaikaa tätä lyhyemmäksi). Viikonloppuun tai kiinteälle pyhäpäivälle (uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä) osuva eräpäivä siirretään seuraavalle päivälle.
  • Laskulle tulostettava huomautusaika
  • Peruskorko, jonka perusteella viivästyskorko määritellään. Suomen Pankki julkaisee koron puolen vuoden jaksoille.
  • Ensimmäisen laskun numero on numero, josta laskujen numerointi aloitetaan

Voidaksesi valita laskuille tulostuvien pankkitilin numerot, pitää IBAN-tilinumero olla syötettynä tilin tiedoissa.

Valitse myös, tulostetaanko pankkisiirtolomakkeeseen pankkiviivakoodi sekä vastaavat tiedot sisältävä QR-koodi.

Ikkunakuoret

Jos laskut on tarkoitus postittaa ikkunakuoressa, määrittele kirjekuoren osoiteikkunan koko sekä sijainti. Isoikkunakuoressa (ikkunan korkeus yli 5,5 cm) ikkunan kohdalle tulostetaan sekä lähettäjän että vastaanottajan tiedot.

Suositellut ikkunakuoret

Koko Ikkunan leveys Ikkunan korkeus Etäisyys vasemmalta Etäisyys ylhäältä
C5 95 mm 35 mm 18 mm 40 mm
C5 isoikkuna 90 mm 60 mm 18 mm 10 mm
E65 90 mm 30 mm 18 mm 40 mm
E65 isoikkuna 90 mm 60 mm 18 mm 10 mm