Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Käyttöoikeudet

Vain pilvessä

Käyttöoikeusvalinnat näkyvät vain pilveen tallennetuilla kirjanpidoilla ja vain silloin, kun käyttäjä on kirjanpidon omistaja tai hänelle on annettu oikeus käyttöoikeuksien muokkaamiseen.

Käyttöoikeudet-sivulla voit antaa kirjanpitoosi käyttöoikeuksia muille käyttäjille.

Uuden käyttäjän lisääminen

Syötä sähköpostiosoite-kenttään lisättävän käyttäjän sähköpostisoite.

Paina Lisää nappia, jos lisättävä käyttäjä on jo rekisteröitynyt Kitsaan käyttäjäksi. Kutsu-napilla lähetät sähköpostiin kutsun henkilölle, joka ei vielä ole Kitsaan käyttäjä.

Näet nyt alempana käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen. Valitse käyttäjälle annettavat oikeudet ja paina Tallenna.

Käyttäjä näkee tämän kirjanpidon Pilvi-välilehdellään, kun hän seuraavan kerran kirjautuu ohjelmalla Kitsaan pilveen.

Käyttöoikeuksien päivittyminen

Käyttöoikeudet päivittyvät vasta käyttäjän kirjautuessa seuraavan kerran.

Käyttöoikeuksien muuttaminen

Valitsemalla käyttäjän nimen listalta pääset muuttamaan hänelle annettuja käyttöoikeuksia. Paina lopuksi Tallenna.

Jos poistat käyttäjältä kaikki oikeudet, ei käyttäjää enää näytetä luettelossa eikä käyttäjä voi valita tätä kirjanpitoa.

Käyttöoikeudet

Tositteet

Käyttöoikeus Merkitys
Selaaminen Tositelistauksien selaaminen ja tositteen katsominen
Kommentointi Kommenttien lisääminen tositteeseen
Luonnoksen laatiminen Tositteen tallentaminen Luonnos-tilaan, luonnoksen poistaminen
Tallentaminen ja muokkaaminen Tositteen tallentaminen Kirjanpidossa tilaan, tositteen muokkaaminen ja poistaminen

Laskut

Käyttöoikeus Merkitys
Selaaminen Laskujen luettelon selaaminen, laskun näyttäminen
Laskun laatiminen Uuden laskun luominen, tallentaminen luonnokseksi ja lähetettäväksi
Laskun lähettäminen Laskun lähettäminen ja tallentaminen suoraan valmiiksi
Tuotteiden muokkaaminen Uusien tuotteiden lisääminen tuoterekisteriin, tuotteiden muokkaaminen ja poistaminen
Ryhmien muokkaaminen Käyttäjäryhmien luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Laskujen kierto

Käyttöoikeus Merkitys
Laskun lisääminen kiertoon Tositeen tallentaminen kiertoon Saapunut-tilassa
Laskun tarkastaminen Tositteen tallentaminen kiertoon Tarkastettu-tilassa
Laskun hyväksyminen Tositteen tallentaminen kiertoon Hyväksytty-tilassa
Kaikkien kiertojen selaaminen Näkee kaikissa kierroissa ja kaikissa vaiheissa olevat laskut

Raportit

Käyttöoikeus Merkitys
Raporttien tulostaminen Raportti-välilehdellä olevien raporttien esikatselu ja tulostaminen

Ylläpito

Käyttöoikeus Merkitys
Arvonlisäveroilmoitus Arvonlisävero-välilehti, ilmoituksen antaminen ja poistaminen
Budjetin muokkaaminen Tilikauden budjetin muokkaaminen
Tilinpäätöksen tekeminen Tilinpäätös-toiminto ja tilikauden arkiston sekä kirjanpitoainieiston muodostaminen
Asetusten muokkaaminen Kirjanpidon asetusten muokkaaminen
Käyttöoikeuksien muokkaaminen Käyttäjien lisääminen, käyttöoikeuksien myöntäminen ja peruminen