Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Vakioviitteet

Voit määritellä vakioviitteitä, joilla saapuvat maksut tiliöidään automaattisesti, kun ohjelmaan tuodaan tiliote csv- tai pdf-tiedostona.

Koska näistä maksuista ei laadita varsinaista laskua, soveltuu toiminto lähinnä yhdistyksille arvonlisäverottomien maksujen vastaan ottamiseen.

Yllä olevassa esimerkissä sählyleirille osallistuvia voidaan kehoittaa maksamaan leirimaksunsa viittellä 1025. Maksujen valvonta hoidetaan maksajan nimen perusteella.

Jos yhdistyksellä on rahankeräyslupa, voidaan lahjoittajille ilmoittaa vakioviite ja toimintoa käyttää lahjoitustulojen tiliöintiin.

Vakioviitteen luominen

Uusi-painikkeesta voit luoda uuden vakioviitteen

Voit valita saapuvan maksun tilin, kohdennukset sekä selitteen (otsikko), joka lisätään tiliotetositteelle maksuja kirjattaessa.

Kun viite on luotu, näet uuden viitenumeron luettelonäkymästä. Voit myös muokata tiliöintitietoja sekä lopulta poistaa tarpeettoman vakioviitteen.