Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Myynnit

Laskut-sivun Myynnit-välilehti sisältää ohjelmaan integroidun myyntireskontran, jolla voit tehdä laskuja sekä seurata saapuneita maksuja.

Näkymään on integroitu kaikki saapuneet maksut (myös tulotositteilta ja tiliotteilta). Jos haluat katsella vain laskutuksella laadittuja laskuja, valitse Etsi numerolla-kentän oikealla puolella oleva laskukuvake.

Voit rajata laskuja päivämäärän mukaan, asiakkaan nimellä tai laskun numerolla. Alempien välilehtien avulla voit valita

 • Luonnokset: Laskut, joiden laatiminen on kesken
 • Lähetettävät: Valmiiksi laaditut laskut, joita ei ole vielä lähetetty
 • Kirjanpidossa: Kaikki laskut, jotka ovat kirjanpidossa (myyntilaskuista kaikki lähetetyt)
 • Avoimet: Laskut, jotka ovat maksamatta (tai joilla on ylisuorituksia)
 • Erääntyneet: Avoimet laskut, joiden eräpäivä on jo mennyt

Laskun numeron vieressä oleva kuvake esittää laskun tyypin

tunnus Nimi Selitys
Laskuperusteinen lasku Kirjataan maksun päivämäärälle
Suoriteperusteinen lasku Kirjataan toimituspäivälle
Ennakkolasku Myyntiä laskutetaan etukäteen.
Käteislasku Maksu on suoritettu käteisellä
Hyvityslasku Hyvitetään jo annettua laskua
Maksumuistutus Punainen kuori eräpäivän vieressä tarkoittaa, että laskusta on laadittu maksumuistutus.

Lisäksi luettelossa näkyy tulotositteina ja tiliotteelta kirjattuja tuloja.

Myyntilaskut kirjanpidossa

Myyntilaskut saavat lasku- ja viitenumeron sekä tulevat osaksi kirjanpito vasta, kun ne toimitetaan asiakkaalle. Luonnokset ja Lähetettävät -välilehden laskuilla ei ole vielä laskunumeroa (paitsi sellaisilla Lähetettävät-välilehden laskuilla, joiden toimittaminen on epäonnistunut).

Myyntien näkymän toiminnot

 • Näytä-painike avaa nähtäväksi valitsemasi laskun
 • Kopioi tekee uuden laskun vanhan laskun pohjalta. Toimintoa voit käyttää esimerkiksi sopimuksen kausilaskutuksessa.
 • Lähetä toimittaa laskun asiakkaalle laskulle valitun toimitustavan mukaisesti

 • Hyvityslasku laatii laskulle hyvityslaskun.

 • Maksumuistutus (näkyvissä vain, jos lasku erääntynyt) laatii maksumuistuksen

 • Uusi lasku-painikkeesta pääset tekemään uuden laskun. Jos olet valinnut asiakkaan, laaditaan lasku tälle asiakkaalle.

 • Ryhmälasku-painikkeella lähetät samansisältöisen ryhmälaskun usealle asiakkaalle.
 • Muokkaa-painikkella pääset muokkaamaan jo tehtyä laskua. Jo asiakkaalle toimitettua laskua ei pääsääntöisesti kuitenkaan pitäisi enää muokata, vaan lähettää hyvityslasku.
 • Poista poistaa laskun.

Laskujen lähettäminen

Ellet ole valinnut uutta laskua lähetettäväksi välittömästä, sijoitetaan se Lähetettävät-välilehdelle odottamaan lähettämistä. Valitse luettelosta lähetettävät laskut ja paina Lähetä-painiketta.

Jos laskun lähettäminen epäonnistuu, jää lasku edelleen Lähetettävät-välilehdelle.

Muista lähettää!

Maksumuistutukset sekä ryhmälaskut tallennetaan aina ensin lähetettävät kansioon, ja ne pitää lähettää sieltä erikseen.

Laskujen lähetystavat

Lähetystapa Selite
Tulosta Lasku tulostetaan paperille
Postita Jos asetuksissa on valittuna Paperilaskujen postitus Maventan kautta, toimitetaan lasku Maventan tulostuspalveluun. Muutoin lasku tulostetaan paperille.
Sähköposti Lasku lähetetään sähköpostilla
Tallenna pdf-tiedostoon Lasku tallennetaan pdf-tiedostoon, josta se välitetään saajalle
Ei tulosteta Lasku merkitään lähetetyksi, vaikka sitä ei tulosteta. Voidaan käyttää, jos lasku saatetaan muulla tavalla tiedoksi (tai esimerkiksi kirjattaessa luottotappiota hyvityslaskulla)
Verkkolasku Lasku lähetetään verkkolaskuna. Kitsas tukee yritysten Finvoice-verkkolaskuja. Ominaisuus on käytettävissä maksullisissa tilauksissa ja kaikissa pilvikirjanpidoissa.

Laskun maksaminen

Laskut kirjataan maksetuiksi joko kirjaamalla tiliote tai tekemällä siirtotosite.

Asiakkaat

Asiakkaat-välilehdellä näet myyntilaskut asiakkaiden mukaan järjestettynä.