Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Ennakkolasku

Valitsemalla uudelle laskulle laskuperusteeksi Ennakkolasku pääset laatimaan ennakkolaskua. Ennakkolasku kirjataan saatujen ennakkojen tilille, ja ennakkolaskun arvonlisävero kirjataan laskua maksettaessa (ohjelma tekee kirjauksen, kun lasku maksetaan tiliotteelta tai siirtokirjauksena).

Asiakkaan oltava rekisterissä

Jotta ennakkolasku voitaisiin yhdistää varsinaiseen laskuun, on asiakas oltava asiakasrekisterissä.

Tuotteen toimittamisen yhteydessä laaditaan asiakkaalle varsinainen lasku tuotteineen. Kun asiakkaalle on laskutettuja ennakkoja, on ikkunan alalaidassa Hyvitä ennakko-painike. Painikkeesta pääset valitsemaan ennakkolaskun, jota tällä laskulla hyvitetään.