Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Muut tositteet

Käytä tositetyyppiä Muu kirjataksesi tosite käsin tiliruudukkoa käyttäen.

Tositetyyppiä tarvitset kun teet monimutkaisempia kirjauksia, joissa on useita vientejä, esimerkiksi - kassan myyntiraportit eri maksutavoista - monimutkaisemmat palkkatositteet - osingon maksuun liittyvät kirjaukset - useimmat yhtiön perustamiseen liittyvät kirjaukset

Periaatteessa voisit tehdä kaikki kirjaukset tositetyypillä Muu, mutta todennäköisesti haluat kirjata useimmat tositteet tositteen tyypin mukaisella kirjausnäkymällä.

Tositesarjat

Jos käytät eri tositesarjoja, voit valita muulle toistteelle tositesarjan vapaasti.

Kirjaaminen suoraan ruudukkoon

Sarakkeessa Tili voit syöttää tilinumeron tai kirjoittaa tilin alkua. Jos käytät kohdennuksia, pääset Kohdennus-sarakkeessa valitsemaan kohdennukset menoille tai tuloille. Merkkaukset valitaan painamalla Kohdennus-sarakkeen päällä hiiren vasenta nappia. Eriteltävissä tasetileissä valitaan kohdennus-sarakkeessa tase-erä.

Harmaat rivit ovat arvonlisäveron nettokirjauksiin liittyivä automaattisia vero- ja vähennyskirjauksia, joita ei voi muokata itse.

Kaikki viennin valinnat

Tiliruudukolla et voi tehdä aivan kaikkia vientiin liittyviä valintoja, kuten menon jaksotus tai investoinnin poistoaika. Näitä valintoja pääset muokkaamaan Muokkaa vientiä -painikkeella.

Tase-erät

Moneen tasetiliin liittyvä tase-erä tarkoittaa tase-erittelyssä olevaa seurattavaa erää.

  • Uusi tase-erä tarkoittaa, että tosite aloittaa uuden seurattavan erän (esimerkiksi uusi lasku tai erittelyyn lisättävä omaisuus)
  • Ei tase-erää tarkoittaa, ettei tämä vienti muodosta seurattavaa erää, vaan seuranta tehdään vain tilin saldon osalta
  • Valitsemalla tase-erän liität viennin olemassa olevaan tase-erään. Esimerkiksi laskun maksu tai hyvityslasku liitetään laskun luomiseen, velan lyhennys velkaan jne.

Kirjaaminen vientiä muokkaamalla

Uusi vienti -painikeella luot viennin käyttämällä valintataulua, jossa voit määritellä kaikki viennin tiedot. Vastaavasti pääset muokkaamaan kaikkia tietoja Muokkaa vientiä-painikkeella.

Valintataulussa näytettävät valinnat riippuvat valitsemasi tilin tyypistä. Kumppani tarkoittaa tässä liiketoimen toista osapuolta (asiakasta, toimittajaa, maksun saajaa tai maksajaa).

Arvonlisävero

Tavallisesti kirjakset tehdään valinnalla Veron peruste jolloin voit valinnoilla Kirjaa myös vero ja/tai Kirjaa myös vähennys valita, lisääkö ohjelma automaattisesti myös nettokirjauksiin liittyvät vero- ja vähennysviennit. Valinnalla Sis. alv voit syöttää kohtaan Määrä verollisen määrän.

Katso tarkemmin luvusta Arvonlisävero eri arvonlisäveron kirjaustyypit.

Joissain hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeellista tehdä arvonlisäveron kirjaus täysin käsin (esimerkiksi jos yritykseltä laskutetaan pakettiauton kolarikorjauksesta omavastuun lisäksi korjaushinnan täysi arvonlisävero). Ole näissä tapauksissa erityisen huolellinen!

  • Veron peruste on veroton määrä, jonka perusteella arvonlisävero määräytyy
  • Veron määrä on arvonlisäverovelkaan tiliöitävä arvonlisäveron osuus
  • Vähennyksen määrä on arvonlisäverosaataviin tiliöitävä vähennettävän arvonlisäveron osuus
  • Kohdentamaton maksuperusteinen alv on maksuperusteista arvonlisäveroa tai ennakkolaskua käytettäessä tehtävä veron määrää ja vähennyksen määrää vastaava valinta. Kun lasku aikanaan maksetaan, siirretään kyseinen määrä veroksi tai vähennykseksi.

Muistiotositteet

Muistiotosite on tarkoitettu itse laadituille tositteille esimerkiksi tulojen jaksotusta, taseessa olevan omaisuuden arvostamista tai aiemman kirjauksen korjausta varten. Kirjaukseen liittyvä laskelma ja selvitys voidaan antaa joko itse allekirjoitettuna liitteenä tai Kommentit-kohdassa, jolloin laatijan nimi (tai nimikirjaimet) on syytä merkitä näkyviin.

Muistiotosite kirjataan samoin kuin Muu tosite.

Liitetietotositteet

Liitetietotositteilla varmennetaan liitetietoina olevia tietoja. Tositteelle voi tallentaa liitteitä, mutta tositteella ei voi olla vientejä.

Järjestelmätositteet

Selausnäkymästä voit avata myös ohjelman luomia tositteita, kuten arvonlisäverolaskelmia, jaksotuksia ja poistotositteita. Tositteita voi tarvittaessa myös muokata.

Tiedä, mitä teet!

Muokkaa järjestelmän luomia tositteita vain, jos todella tiedät miten kirjaukset vaikuttavat kirjanpitoon ja tilinpäätökseen!