Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Mallipohjat

Voit tallentaa usein toistuvia tositteita mallipohjiksi, joiden pohjalta on nopea luoda uusia tositteita.

Mallipohjan luominen

Aloita uuden tositteen tekeminen ja täytä tositteet tietoja tavalliseen tapaan.

Kun olet valmis, valitse oikean alakulman valikosta Tallenna mallipohjaksi.

Kaikkien käytössä

Jos tallennat kirjanpidon pilveen, ovat mallipohjat kaikkien käyttäjien nähtävillä ja käytttävissä.

Mallipohjan käyttäminen

Jos kirjanpitoon on tallennettu mallipohjia, näkyvät ne Uusi tosite-näkymässä. Aloita tositteen tekeminen mallin pohjalta valisemalla luettelosta haluamasi mallipohja.