Kirjaaminen

 1. Jos tosite on tietokoneella (pdf- tai jpg-tiedostona) tuo se joko raahaamalla se Sähköinen tosite-kohtaan tai Valitse tiedosto-napilla (tai CTRL+O). Kitsas pyrkii poimimaan osan tositteen tiedoista.
 2. Valitse tositetyyppi
 3. Täytä tositteen päivämäärä Enter ja otsikko Enter.
 4. Kirjaa tositteen muut tiedot (näkymä vaihtelee eri tositetyypeittäin)
 5. Lisää tarvittaessa vielä Kommentit-välilehdelle tarkemmat selvitykset.
 6. Tallenna kirjaus painamalla Tallenna tai F12. Valinnalla Tallenna luonnos tosite tallennetaan luonnoksena, joka ei ole vielä osa kirjanpitoa.

Tositetyypit

Tyyppi Käyttötarkoitus
Meno Ostolaskut ja muut menotositteet. Myös ostojen hyvityslaskut.
Tulo Myyntilaskut ja muut tulotositteet. Myös myyntien hyvityslaskut.
Kululasku Työntekijän (tms.) omalla rahallaan ostaman yritykselle kuuluvan menon kulut korvataan hänelle jälkikäteen
Siirto Rahoitustapahtuma, kuten tilillepano, tililtäotto, laskun maksu tms. jossa raha siirtyy kahden kirjanpitotilin välillä. Pankkitilin tapahtumia tiliotteelta kirjattaessa käytä kuitenkin Tiliote-tositetyyppiä.
Tiliote Pankkitilin tapahtumien kirjaaminen tiliotteelta. Tiliotteelta voidaan kirjata laskujen maksamisen lisäksi arvonlisäverottomia tuloja ja menoja.
Palkka Yksinkertainen palkkatosite
Muistio Itse laadittu tosite esimerkiksi kirjanpidon jaksotuksia varten
Liitetieto Liitetietoja varmentava tosite, tositteella ei voi olla kirjauksia
Muu Tosite, jossa kirjaukset tehdään tileittäin tiliruudukolle. Tarvitaan joskus monimutkaisemmissa kirjauksissa.

Tositteen kommentit

Kommentit-välilehdelle kirjoitetaan tarkemmat tiedot tositteesta. Hankinnasta voidaan esimerkiksi kertoa, mitä varten se on tehty ja mihin päätökseen se perustuu (esim. yhdistyksessä viittaus hallituksen pöytäkirjaan).

Muistiotositteessa selitys voidaan kirjoittaa Kommentti-välilehdelle.

Liitteet

Tositteeseen voi liittää pdf- tai jpg-tiedostoja.

Ensimmäisen liitteen (sähköinen tosite) voit liittää suoraan Sähköinen tosite-kohdassa raahaamalla tiedoston tai Valitse tiedosto-napista.

Voit lisätä enemmän tiedostoja Liitteet-välilehdeltä Lisää-napista. Voit myös poistaa liitteitä, muuttaa liitteen nimeä (kaksoisnapsauttamalla nimeä), avata liitteen ulkoisella ohjelmalla tai tulostaa liitteen.

Lisäliite voi olla esimerkiksi hankintapäätös, tarjouspyyntö, lähetyslista tai muu tarpeellinen asiakirja.

Voit myös tehdä tositteen, jossa on liite ja mahdollisesti kommentteja ilman yhtään vientiä, jos jokin asiakirja on tarpeen liittää sähköiseen arkistoon. Tällainen voi olla tarpeen esimerkiksi todennettaessa tilinpäätöksen liitetietoja liitetietotositteella.

Tositesarja

Tositteiden numerointi

Tositenumeroinnin ainoa tarkoitus on yhdistää tositteen tiedot kirjanpidossa tositteeseen. Nykyisen kirjanpitolain mukaan tositenumeroinnin ei tarvitse olla aikajärjestyksessä tai yhtenäinen (eikä edes koostua numeroista), kunhan jokainen tosite on yksilöitävissä.

Jos kuitenkin haluat yhtenäisen, aikajärjestyksessä olevan tositenumeroinnin, voit oikaista tositenumerointia Tilikaudet-välilehden Numeroi uudelleen -toiminnolla.

Jos olet valinnut numeroinnin useampaan tositesarjaan, voit valita tositesarjan tunnuksen.

Tositteet numeroidaan vasta, kun ne tallennetaan valmiina kirjanpitoon. Tallennuksen jälkeen Kitsas näyttää tallennetun tositteet tunnuksen. Jos säilytät tositteet paperisina, merkitse ohjelman ilmoittama tunnus tositteeseen.

Yllä olevassa tositetunnisteessa OL 1 / 18

 • OL on tositesarja (Ostolaskut)
 • 1 on tositteen numero sarjassaan
 • 18 on tilikauden tunnus (vuosi 2018)

Lisää toimintoja

Kirjausikkunan oikean alakulman valikosta löytyvät

 • Siirry tositteeseen Ctrl+G
 • Tulosta tosite Ctrl+P
 • Kopioi uuden pohjaksi Ctrl+T
 • Poista tosite
 • Tyhjennä viennit

Kommentit