Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Arvonlisäveroilmoitus

Video arvonlisäverollisista kirjauksista ja alv-ilmoituksen laatimisesta

Ohjelma muistuttaa aloitusikkunassa, kun arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä lähestyy

Kun kaikki tälle ilmoituskaudelle tehdyt verolliset kirjaukset on tehty, paina ALV-sivulla Tee alv-tilitys-nappia.

Kitsas esittää Alv-laskelman, jossa on kausiveroilmoituksessa arvolisäveron osalta tarvittavat tiedot. Vahvista laskelma painamalla OK.

Laskelman pohjalta tehdään kirjaus, jossa alv-velka ja alv-saatava yhdistetään ja kirjataan Verovelat-tilille. Samalle tilille kirjataan myös muut oma-aloitteisesti maksettavat verot, kuten ennakonpidätys ja työnantajamaksut.

Verovelat-tili

Verovelat-tilille kirjataan kaikki oma-aloitteiset verot, jotka on ilmoitettu verottajalle mutta ei vielä maksettu. Ellei Asetusten välilehdellä Verojen maksu ole valintaa Kirjaa arvonlisäveron palautus verosaatavien tilille, niin tilikauden aikana myös palautukset kirjataan miinusmerkkisinä Verovelkoihin, mutta tilinpäätöstoiminto kirjaa ne kuitenkin tilinpäätökseen Verosaamisina.

Tilitykseen liittyy erittely, jossa kirjauksia voi seurata aina tositteisiin saakka. Tilitys avautuu alv-sivun Näytä tilitys-napista. Se tallentuu myös liitteeksi alv-tilitysvientiin ja siten myös sähköiseen arkistoon.

Arvonlisäveron maksaminen

Kitsaassa ei ole koneellista tietojen siirtoa verottajalla. Tarkista Kitsaan laatima verolaskelma ja tee ilmoitus OmaVero-palvelussa.

Maksa verot OmaVero-palvelussa tai verottajan antamalla viitenumerolla. Veron maksu kirjataan siirtokirjauksena Verovelat-tilille. Sähköisen tiliotteen tuontitoiminto tekee kirjauksen automaattisesti.

Arvonlisäveron erittely

Arvonlisäverolaskelma kesken kauden

Raportit-välilehdeltä voit tulostaa Arvonlisäveron erittelyn haluamaltasi aikaväliltä (riippumatta siitä, onko kyseiselle aikavälille tehty vielä alv-tilitystä).

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverosta saa alarajahuojennusta, jos vuoden liikevaihto ilman alv:tä on alle 30 000 euroa. Kitsas tekee tilikauden tai vuoden viimeiseen arvonlisäveroilmoituksen myös laskelman alarajahuojennuksesta.

Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

Alarajahuojennuksen erityistapaukset

Alarajahuojennukseen liittyy erityssääntöjä esimerkiksi metsätalouteen ja vapaaehtoiseen kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumiseen. Tutustu Verohallinnon ohjeisiin ja laske tarvittaessa itse alarajahuojennuksen määrä.